Witamy na www.spbabica.iap.pl !

Historia

Szkoła Podstawowa w Babicy rozpoczęła działalność we wrześniu 1900 roku. Sama wieś pod koniec XIX wieku liczyła ponad 50 domostw. Chętne dzieci uczęszczały do parafialnej szkoły w Witanowicach. Tam uczyły się czytania i pisania z książek do nabożeństwa, rachunków i śpiewu kościelnego. Jednak mieszkańcy Babicy pragnęli mieć szkołę u siebie. Kronika szkolna, prowadzona od 1899 roku podaje "W roku 1899 zgadzając się z życzeniem W. Pana Władysława Pietrzyckiego c. k. Inspektora szkół ludowych, powzięła tutejsza gmina zbawienną myśl założenia szkoły u siebie, pragnąc zarazem oszczędzić swej dziatwie dalekiej drogi do szkoły w sąsiedniej wiosce. Nie mając jednak większych na ten cel funduszów musiano zrazu czekać na dogodniejszą sposobność. Wreszcie nadarzyła sie takowa, bo oto dnia 13 czerwca 1899 raku udało się gminie, która zawsze okazywała wielką gotowość do ponoszenia ofiar na cele oświaty, nabyć od p. Teresy Niciejowej budynek na szkołę wraz z gruntem wynoszącym pięć ćwierci morga."Ten stary budynek mieszkalny wymagał gruntownego remontu i przystosowania do prowadzenia zajęć lekcyjnych. Uroczystość poświęcenia szkoły, którego dokonał proboszcz parafii w Witanowicach - ks. Wojciech Fiołek, odbyła się we wrześniu 1900 roku. 
Pierwszą nauczycielką została Zofia Przygrodzka. W tym czasie frekwencja w szkole była bardzo niska, a przyciagnięcie uczniów do nauki stanowiło dodatkowe zadanie dla nauczycieli. Do 1907 roku każdy rok szkolny kończył się dla uczniów egzaminem w obecności władz kościelnych, nauczycieli z sąsiednich wsi i mieszkańsów Babicy. Od 1908 roku w dniu zakończenia roku szkolnego odbywają się uroczystości szkolne. 
        W 1907 roku staraniem nauczyciela Franciszka Dyszyńskiego Towarzystwo Oświaty Ludowej założyło w szkole bibliotekę, która z czasem z braku funduszy upadła. W tym też roku, jak podaje kronika, Rada Szkolna Okręgowa stwiedziła konieczność remontu kominów i podciekanie pod budynek wody z drogi. Poleciła też utworzyć szkolne gospodarstwo rolne. 
W 1908 roku powstała druga klasa, co stanowiło powód rozdudowy szkoły. Rozpoczęła tu też pracę druga nauczycielka. 
        W latach 1910-1914 ciągle zmieniali się nauczyciele. Kronika szkolna podaje: "Powaga nauczyciela była tu żadna, karności w szkole nie było, frekwencja marna". Tę sytuację probówał zmieniać Jan Starzyk, który w 1913 roku został kierownikiem II Klasowej Szkoly w Babicy. Po trudnych oskarżeniach płynących ze strony gminy, mieszkańców i szkoły i procesie sądowym kierownik podjął działania prowadzące do uniezależnienia się szkoły od gminy. Dokupił 2 morgi ziemi, aby założyć wzorcowe gospodarstwo. 
Niestety, wybuchła I wojna światowa i Jan Starzyk został powołany do armii austriackiej. Nauka w szkole odbywała się nieregularnie, a uczniowie robili dla wojska części gerderoby, zbierali pokrzywy na ubrania, liście poziomek na herbatę. Przez krótki czas działał tu nawet szpital choleryczny. 
        W szczególny sposób w kronice szkolnej podkreślono odzyskanie niepodległości przez Polskę. Od tej pory obchodzono i odnotowano wszystkie uroczystości państwowe i rocznice patriotycznych wydarzeń. 
Odzyskanie niepodległości przyniosło zmiany w zakresie nauczanych przedmiotów. I tak - zniesiono język niemiecki jako obowiązkowy, zamiast historii, geografii i statystyki Austrii wprowadzono odpowiednio te przedmioty dla Polski i Rusi, a w całej Polsce ujednolicono pisownię jezyka polskiego. 
        W 1921 roku szkoła w Babicy otrzymała nazwę: Szkoła Powszechna. Obowiązywał siedmioletni plan nauki, kształcono wówczas 3 klasy. Kierownikiem, aż do 1934 roku był Jan Starzyk. Dzięki jego staraniom znów pracę podjęła biblioteka, w sąsiedztwie szkoły urządzono boiska, dokonano odwodnienia terenu szkoły i stworzono pokazowe gospodarstwo rolne. Nauczyciele, jako obowiązkowe, mieli podniesienie świadomości i poziomu życia na wsi. Efektywnie tłumaczno też rodzicom i dzieciom ideę i potrzebę oszczędzania. W 1937 roku szkoła znów otrzymała nową nazwę: Publiczna Szkoła Powszechna I Stopnia. Szkołę wyremontowano i doposażono, nawet w radio.

 W 1934 roku powstało Koło Byłych Wychowanków z działającym w nim dwugłosowym chórem. W maju 1938 roku uczniowie szkoły brali ucział w uroczystościach związanych, z wizytą w parafii witanowickiej arcybiskupa Adama Stefana Sapiehy, który także udzielał bierzmowania. 
W czasie wojny nauka w szkole prowadzona była w miarę regularnie. Jednak budynek szkoły i jego otoczenie wymagało remontu. Nad przywróceniem szkoły do życia pracowało dwóch kierowników - Jan Andrzyszczak (1945-1946) i Mieczysław Starzyk (1946-1974). Szkoła realizowała 7-letni program nauczania. Liczba uczniów przekroczyła 100. W szkole działała Spółdzielnia Uczniowska, koło artystyczne i biblioteka. 
        W 1960 roku przeprowadzono generalny remont szkołu, ale nadal jej nie zelektryfikowano. Stało się to dopiero w 1963 roku. Wtedy też wybudowano drogę od szosy do szkoły. W 1961 roku wprowadzono ośmioklasowy system nauczania. Długoletnia nauczycielka szkoły Leona Starzyk otrzymała za swoją pracę w 1973 roku Złoty Krzyż Zasługi. W roku szkolnym 1973/74, w związku z reorganizacja w szkolnictwie i powstaniem szkół zbiorczych, szkoła w Babicy stała sie czteroklasową filią Szkoły Zbiorczej w Wysokiej. 
        W 1974 kierownik Mieczysław Starzyk przeszedł na emeryturę, a zastąpiła go Irena Pająk. Budynek szkoły byl zawilgocony, z wygódką na zewnątrz i decyzją sanepidu przeznaczony został do remontu. Przez rok nauka odbywała się w Domu Ludowym, gdzie zimną temeperatura dochodziła do 10C. Brak funduszy na remont szkoły stał sie przyczyną zamiaru jej likwidacji. Stanowczo sprzeciwili sie temu mieszkańcy wsi i włączyli się aktywnie w dokończenie prac. 
        W 1984 roku mieszkańcy wsi zawiązali Komitet Dobudowy Szkoły, a w 3 lata później odłączono sie od Szkoły Zbiorczej w Wysokiej. 
Od 1988 roku rozpoczęto prace przy budowie szkoły, a od 1992 roku działał nowy Komitet Budowy Szkoły. Przewodniczył mu Aleksander Galas. Wielki wkład pracy i wkład finansowy przy budowie nowej szkoły wnieśli mieszkańcy z Radą Sołecką. 15 września 1996 roku przy udziale władz oświatowych, samorządowych, parafialnych i mieszkańców wsi nastąpiło uroczyste otwarcie nowej szkoły. Budynek jest wysoki, jasny i przyjazny zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Położony na wzgórzu jest widoczny nawet z dalekiej okolicy. Niestety, nie ma sali gimnastyczej. W okresie letnim zajęcia W-F odbywają się na szkolnym boisku. W czasie zimowym niestety na korytarzu. 
        W 2000 roku nauczyciele i rodzice zorganizowali dochody 100lecia szkoły. Uroczystość odbywała sie dwuetapowo. Najpierw cała okoliczna społeczność bawiła się na festynie przyszkolnym, pełnym atrakcji. Były to min. koło fotruny, loterie fantowe, aukcje prac plastycznych uczniów i podarunków sponsorów, konie, psy hasky i gocardy. Odbyły się konkursy rodzinne, występy artystyczne, mecz piłkarski i zabawa taneczna. W dwa tygodnie później odbyły sie oficjalne uroczystości, z udziałem znaczących gości, w tym Mariana Sołtysiewicza - wiceburmistrza Wadowic. Po Mszy polowej przemawiali goście i gospodarz tej prześwietnej uroczystości - Irena Pająk, a uczniowie przedstawili program artystyczny. Uroczystość psuł deszcz, co dyrektor Delegatury KO w Wadowicach Leszek Kucharski uznał za oznakę konieczności wybudowania sali gimnastycznej. Obchody zakończył wspólny obiad pełen wspomnień i planów na przyszłość. Pomyślnego kolejnego stulecia!

Opracowała: Jolanta Brózda 

buy drugs online dream market login dream market registration dream market dream market mirror tor gateway proxy deep dot web bitblendervrfkzr bitcoin mixer bitcoin blender darknet markets dream market hydraruzxpnew4af.onion duck duck go search duckduckgo search duckduckgo